Jarek: Integrer Contractbook med mere end 7000 apps via Zapier

Du kan nu integrere Contractbook med mere end 7000 forskellige apps via Zapier eller skabe din helt egne skræddersyede løsning. Det kan du læse mere om i denne guide. God læsning!

– Jarek Owczarek, founder og CPO i Contractbook

Den moderne virksomhed bruger et sted mellem 10 og 20 forskellige apps i deres daglige workflow: økonomisystemer, clouds til opbevaring, kalenderfunktioner, kommunikationskanaler, sociale medier osv. Hver især er de alle uvurderlige redskaber, som optimerer og skaber effektivitet på deres respektive områder. Der opstår dog en masse problemer, når man skal have de mange forskellige programmer til at tale sammen. Særligt hvis ikke man har et hold af dygtige udviklere til rådighed.

Netop derfor har vi besluttet at oprette en Zapier-integration, som gør det muligt at integrere Contractbook med mere end 1.000 forskellige apps. Som CPO er det mig magtpåliggende, at folk får den allerbedste oplevelse. Så hvis du ønsker en skræddersyet og mere avanceret opsætning, tilbyder vi nu også en API-løsning (Application Programming Interface), som du selv kan udarbejde ved at tilgå vores Public API.

Optimer Contractbook med Zapier

Zapier er et værktøj, som gør det muligt at forbinde apps og overføre data fra et system til et andet. Dermed kan man nemt automatisere en masse rutineprægede opgaver. Du kan eksempelvis integrere Gmail med Dropbox, så alle dine modtagne filer automatisk bliver gemt i skyen. Mulighederne er mange og blandt Zapiers mange programmer finder du alt fra  Slack, Trello, Mailchimp og Google til Dropbox og HubSpot.

Fordelen ved Zapier er, at deres interface er så intuitivt, at man ikke behøver at være udvikler for at kunne forbinde de forskelle produkter. Det er med andre ord super straightforward. Du kan læse mere her.

Hvis ikke du allerede har gjort det, skal du selvfølgelig have en konto ved Contractbook og en konto hos Zapier. Derefter finder du vores app i oversigten. Når du har gjort det, skal du lave en Zap, det vil sige en integration, som tillader, at data fra et program vises i et andet. For at gøre det vælger du en trigger, for hvilken som helst begivenhed, du ønsker skal overføres automatisk til et andet program. Det kan være alt fra et tweet, til en nye signup eller i vores tilfælde en notifikation om at en kontrakt er blevet underskrevet. Derefter opsætter du en Action, som angiver begivenheden i det nye program, du vælger. På den måde vil data i Contractbook automatisk blive overført til et andet system.

Hvis du eksempelvis bruger Slack til den daglige kommunikation, kan du skabe et Zap, så du modtager en notifikation i Slack, hver gang der er nyt om dine kontrakter på Contractbook. Det kunne eksempelvis være, hvis du har modtaget en kontrakt eller hvis en kontrakt er blevet underskrevet. Du bestemmer selv.

Det virker dog også den anden vej. Eksempelvis vil du kunne autogenerere kontrakter fra et Google Sheet. Det vil sige, at du kan lave et sheet med oplysninger, og så vil de automatisk blive overført til en kontraktskabelon og afsendt til en mailadresse. Dermed skal du ikke side og oprette en kontrakt, hver gang du får en ny ansat. Indfør deres data, og de har allerede modtaget en ansættelseskontrakt!

Fordelen ved Zapier er, at du får et langt bedre overblik og samtidig sparer værdifuld tid på kedelige rutineopgaver. Samtidig sikrer du gennemsigtighed i din organisation, når alle kan følge med i kontrakternes status. Hermed kan teamet sammen fejre, når det nye salg er gået igennem, eller den nye kollega er onboardet.

API-løsning med Contractbook

En API er en grænseflade, der ligesom Zapier tillader, at to softwares kan kommunikere og udveksle data ved hjælp af et indre sprog. Det kan du læse mere om her. Med vores nye API-model kan virksomheder automatisere deres juridiske arbejde i Contractbook med specialdesignede løsninger. På den måde kan man nemt gøre sine rutineopgaver skalerbare.

De første til at bruge vores nye API-løsning er Happy Helper, som netop er gået på børsen (tillykke til dem!). Happy Helper er en online platform for rengøringsservice, et slags rengøringens svar på AirBnB – super nemt og ekstremt transparent.

Først og fremmest faciliterer Happy Helper kontakten mellem husejere og rengøringsfolk, dernæst sørger de for at administrere kontakten mellem deres ansatte og et forsikringsselskab, som sikrer rengøringsfolkene i tilfælde af, at de ødelægger noget. Oprindeligt hjalp vi Happy Helper af med deres gamle model, hvor hver enkelt ansat skulle møde på deres kontor for at udfylde kontrakter, som derefter skulle sendes frem og tilbage mellem flere underskrivere. Med Contractbook blev deres time-to-signature markant kortere, men i dag er Happy Helper efterhånden nået en størrelse, hvor de sender så mange kontrakter, at det manuelle kontraktarbejde er blevet ekstremt tidskrævende. Samtidig er det besværligt for dem at indsamle data på alle deres ansatte. De havde med andre ord brug for at automatisere deres struktur på en hurtig og pålidelig måde.

Derfor har vi tilbudt dem en API-løsning, som automatiserer hele processen. Når en ny ansat skal onboardes, signer de op på vores side og så generes der automatisk en kontrakt til dem. Når den er underskrevet, får Happy Helper en notifikation og dermed bliver hele deres onboarding ordnet med enkelte kliks, på ganske få minutter og uden manuel indblanding. Med vores smarte API-løsning har de altså mulighed for at skalere deres virksomhed uden at bruge flere kræfter på HR-relaterede opgaver.

Systemet kan også bruges til at sende databehandleraftaler ud frem god databeskyttelsesforordningens (GDPR) ikrafttrædelse, men det har Viktor allerede forklaret.

Integrer Contractbook med mere end 7000 apps

Effective Contract Management
for Modern Businesses

Create, sign and store all your legal documents in one, safe place.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Keep Reading

View All Posts