5 kontrakter til iværksættere som alle startups skal have styr på

Kontrakter til iværksættere

Kontrakter til iværksættere

Du har alt for længe dagdrømt om at være din egen chef, om at modtage klapsalver for dine inspirerende Ted Talks, have en basketballkurv på kontoret og hvem ved? Måske bliver du endda interviewet af Morten Resen. Du er med andre ord spændt som en flitsbue - klar til at springe ud som iværksætter og at stifte din egen virksomhed. Nu har du så endelig fået en idé, der kan revolutionere verden og sikre dig en plads i Iværksætter-Olympen. Markedet lader til at være modent, konkurrenterne er få og langt borte. Du har endda overtalt din grandfætter til at indskyde en smule startkapital. Så langt så godt! Før du kan kalde dig grundlægger og ejer af et kommende unicorn startup, er der dog en del papirarbejdet, du skal have styr på. Nogle kontrakter til iværksættere er påkrævet af selskabsloven, andre er bare fordelagtige for at afklare virksomhedens interne struktur. De kan værne dig mod søgsmål, sikre dig i tilfælde af uforudsete hændelser og klargøre nogle fælles spilleregler, der sikrer gensidig tillid mellem dig og dine eventuelle medejere. Først og fremmest skal du dog beslutte dig for, hvilken selskabsform du ønsker at oprette. Ønsker du bare et simpelt enkeltmandsvirksomhed, hvor du hæfter personligt, eller vil du at oprette et kapitalselskab, hvor du kun hæfter med dit indskud? Sidstnævnte sikrer dig økonomisk og giver dig en række skattefordele, men det medfører også en nogle administrative krav til eksempelvis årsregnskaber og ledelsesformer. Det mest almindelige er at stifte et iværksætterselskab (IVS), et anpartsselskab (ApS) eller et aktieselskab (A/S). De er omfattet af selskabsloven og kræver et kapitalindskud på henholdsvis minimum 1 krone, 50.000 kroner eller 500.000 kroner. Med et iværksætterselskab kommer du hurtigt i gang, men du bliver samtidig tvunget til at sætte penge til side, så du sidenhen kan oprette et anpartselskab. Et aktieselskab har visse fordele, hvad angår markedsføringsværdi, hæftelse og skatteregler, men til gengæld er der øgede krav til årsregnskaber, og man skal desuden både have en bestyrelse og en direktion. Okay, så afhængig af hvor mange penge din grandfætter havde, vil du givetvis oprette til iværksætterselskab eller et anpartsselskab. Når du har fundet ud af det,er det tid til at se på nogle af vigtigste juridiske kontrakter til iværksættere, du med fordel kan få styr på med det samme.

                                                                                                                                                            

Stiftelsesdokument

Selskabslovens § 25-27 påbyder en virksomhed at indlevere et stiftelsesdokument til Erhvervsstyrelsen. Her skal du oplyse virksomhedens navn inklusive selskabsformen, så kunder og leverandører har overblik over din hæftelse. Dertil skal du angive selskabets adresse og navne på alle selskabets stiftere, herunder hvem der afholder omkostninger for stiftelsen. Ud over disse grundlæggende oplysninger skal du oplyse hvilken kurs, man skal betale for at tegne nye anparter samt fristerne for tegningen og indbetalingen. Slutteligt skal du angive, hvornår virksomheden stiftelse har retsvirkning og hvornår regnskabet træder i kraft. Læs mere i vores artikel om stiftelsesdokumenter eller find en skabelon til et stiftelsesdokument.

Ejerbog

Selskabslovens §52 gør det klart, at man ligeledes skal have en ejerbog. Ejerbogen er en fortegnelse over, hvem der ejer andele af en virksomhed. Den skal derfor opdateres, hver gang der er ændringer i ejerskabet af en virksomhed. Ejerbogen skal indeholde den samlede beholdning kapitalandele og så skal der være informationer om alle kapitalejerne. Det vil sige navn, bopæl og CPR-nummer. Såfremt kapitalejeren er et selskab, skal man oplyse dets navn, hjemsted og cvr-nummer. Til sidst skal man også oplyse datoen for erhvervelsen, noteringsdatoen og de stemmerettigheder, der knytter sig til kapitalandelen. Læs hele vores artikel om ejerbøger eller find en brugbar skabelon til en ejerbog lige her.

Vedtægter

Vedtægterne er selskabets interne retningslinjer, men de skal samtidig være offentligt tilgængelige. § 28 i selskabsloven beskriver, at vedtægterne skal indeholde selskabets navn, størrelse (altså størrelsen, antallet og værdien af kapitalandelene) samt dets formål: det kan være at udøve virksomhed med handel, at være et holdingselskab eller noget tredje. Derudover skal du beskrive rettighederne, man får ved at eje kapitalandele, samt virksomhedens ledelsesstruktur. Slutteligt skal du have en procedure for indkaldelse til generalforsamling og informationer om selskabets regnskabsår. Der er som sådan ikke så mange grænser for, hvad du kan putte i dine vedtægter. Du skal dog være opmærksom på, at vedtægterne er offentlige, hvormed du med fordel kan udarbejde en ekstensiv ejeraftale, der går lidt mere i detaljer. Læs artiklen om vedtægter eller brug vores skabelon til at lave dine egne.

Ejeraftale

Det er ikke noget krav at have en ejeraftaler. Ikke desto mindre er det en af de en af de vigtigste kontrakter til iværksættere. Ejeraftaler bruges til at aftale de fælles spilleregler, hvis der er flere ejere af et selskab. De er fortrolige og du kan derfor roligt beskrive dine fælles aftaler i detaljer. Først og fremmest bør du bruge ejeraftalen til at beskrive, hvad der skal ske, hvis en af jer ønsker at sælge sine andele og forlade selskabet. Da vil man typisk give andre ejere forkøbsret under nogle på forhånd definerede betingelser og måske endda priser. Derudover er der typisk klausuler, der bestemmer, hvem man eventuelt må sælge til, og hvad der sker i tilfælde af en såkaldt deadlock - altså hvis to ejere med samme stemmeandele er uenige. Der er dog mange ting at tage højde for og få afklaret, når du ejer et selskab med andre. Hvem har ophavsret til eventuelle frembringelser? Hvordan udbetales jeres udbytte? Hvor og hvordan skal I afgøre tvister? Brug vores skabelon til en ejeraftale som en checkliste eller læs vores fulde artikel om ejeraftalen.

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlinger er møder, hvor et ledelsen kan træffe beslutninger for deres selskab. Har man et kapitalselskab, skal man afholde en ordinær generalforsamling én gang årligt og derefter udforme et referat. Her skal man godkende årsregnskabet og bestemme revision for det kommende år. I mellem to ordinære generalforsamlinger kan man afholde ekstraordinære generalforsamlinger. Der er ingen krav til sådanne møder, men man kan bruge anledningen til at ændre i ledelsesstruktur, ejerbog og vedtægter eller til at bestemme ting som tegningsregel. Kun fantasien sætter grænser, ja, og loven. Læs hele artiklen eller find en skabelon til et sådant referat.
Kontrakter til iværksættere

Bonus tips til startups!!!

FØRSTE TIP

Det er lige meget at have med fine aftaler og udførligt udarbejdede kontrakter til iværksættere, hvis ikke du kan finde dem, men med Contractbook-konto har du altid styr på dine juridiske dokumenter. Contractbook leverer effektiv kontrakthåndtering til moderne virksomheder. Her kan du selv udarbejde kontrakter med brugbare kontrakter, underskrive dem digitalt med en elektronisk signatur og opbevare dem sikkert i ét digitalt og navigerbart arkiv.

Book en gratis demo

ANDET TIP

Den gode kontrakt skal være skrevet i et simpelt, forståeligt og grammatisk korrekt sprog. Der er få formkrav, men mange hensyn at tage. Derfor har vi lavet en wiki og skrevet ebogen Den gode kontrakt, hvor du finder gode råd, ordforklaringer af juridiske begreber, gratis kontraktskabeloner og et helt kapitel om kontrakter til iværksættere. Bogen er gratis og kan downloades på linket nedenfor.

DOWNLOAD GRATIS EBOG

Effective Contract Management
for Modern Businesses

Create, sign and store all your legal documents in one, safe place.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Keep Reading

View All Posts