5 gode råd til kontraktforhandlinger

Kontraktforhandlinger. Hvad end du skal lande en guldrandet direktørkontrakt, sikre dig den perfekte ansættelseskontrakt eller lukke en lukrativ købs- og salgsaftale, så er vejen til en done deal brolagt med forhindringer.

10 min

Kontraktforhandlinger. Hvad end du skal lande en guldrandet direktørkontrakt, sikre dig den perfekte ansættelseskontrakt eller lukke en lukrativ købs- og salgsaftale, så er vejen til en done deal brolagt med forhindringer. Du skal først og fremmest have noget reelt at tilbyde, derefter skal etablere en gensidig interesse, virke sympatisk og tillidsvækkende (auch!), og sidst men ikke mindst skal du og din modpart opnå fælles enighed som en masse væsentlige vilkår. Selvom I har indgået en god mundtlig aftale, er der stadig lang vej til, at I har fået forhandlet en gyldig og fastlagt kontrakt på plads.

Kontraktforhandlinger er en kunstart, som i sig selv kræver indsigt i den menneskelige psykologi og diverse forretningsstrategier. Du kan dog komme langt, hvis du følger disse 5 gode råd til kontraktforhandlinger.

Råd nr. 1: Kend dine krav

Hvis du vil undgå at stå med det korteste strå, når jeres kontraktforhandlinger er overstået, må du have styr på dine krav og kende din nedre grænse. En kontrakt er en aftale mellem to eller flere parter, hvor der skal være en nogenlunde lige fordeling af risiko og gevinst. En byrdefuld aftale er altså en dårlig aftale, som i særligt grælle tilfælde kan blive erklæret ugyldig.

Forhandler du en ansættelsesaftale, skal du kende din lønramme. Hvor langt er du villig til at gå ned i løn for at lande jobbet? Kan du eventuelt leve med en lavere løn, hvis du får ophavsrettigheder, ekstra pension eller noget helt tredje? Det samme gælder i øvrigt for salgsaftaler. Kend dine mindstebetingelser for salget, og du vil være væsentligt mere sikker på dig selv, når du går ind til de vigtige kontraktforhandlinger.

Råd nr. 2: Kend din modpart

Ligesom du skal kende din egne grænser, skal du også forsøge at regne modpartens ud. Gør dig tanker om, hvad de ønsker at få fra dig, og hvad deres grænser måtte være. Hvis du alligevel ikke kan leve op til deres krav, er der desuden ingen grund til at spilde tid på en forhandling. Hvis du kender dem, kan du omvendt finde det mest fordelagtige forlig inden for jeres fælles rammer. På den måde er du et skridt foran, hvis jeres kontraktforhandlinger viser sig hårdere end først antaget.

Råd nr. 3: Vær forhandlingsvillig (så det reelt er kontraktforhandlinger)

Ofte vil du blive tilbudt en ret standardiseret kontrakt, når du indleder forhandlingerne. Måske vil du selv benytte dig af en standardiseret kontraktskabelon. Men det betyder ikke, at alt er fastlagt fra starten. Priser, lønninger og betingelser er for det meste til forhandling – men kun hvis du selv indleder forhandlingen. Ofte vil en købers pris være sat lavt i forventningen om, at sælgeren selv vil forhandle den op – og omvendt. Hvis ikke du selv forsøger at presse handlen i retning af dine interesser, vil du højest sandsynligt lande en dårligere aftale, end du kunne have gjort.

Råd nr. 4: Prioriter dine trade-offs

Det kan yderligere være en god idé at give afkald på nogle rettigheder eller betingelser, som ikke har den store betydning for dig. På den måde kan du opnå goodwill, når I diskuterer de punkter, der er vigtige for dig. Hvis du ved, du ikke vil på barsel, er der ingen grund til at forhandle ekstra gode barselsvilkår. Og hvis du alligevel regner med at dø ung, kan du lige så godt give afkald på de fordelagtige pensionsvilkår og i stedet forhandle dig til en højere løn.

Råd nr. 5: Udtryk dig klart og tydeligt

Hvis du selv skriver oplægget til jeres kontraktforhaldinger, bør du skrive kontrakten klart og tydeligt, så alle parter er indforståede med indholdet. En kontrakt er til for at kommunikere jeres aftale, så der bør ikke være tvivl om væsentlige forhold. Skriv grammatisk korrekt, med specifikke subjekter og aktive sætninger. Sæt teksten overskueligt op med logiske afsnit, overskrifter og undgå for gud skyld at skrive vilkår med småt eller i fodnoter.

Hvis din modpart skriver oplægget, bør du kræve det samme fra hende eller ham. Hvis der er noget, du ikke forstår, skal du bede om en afklaring. Hvis der er noget, der virker fordækt, skal du afsløre det. Læs kontrakten ordenligt igennem, spørg om alt og sørg for, at der er ikke er gemt nogle væsentlige vilkår i midten af det hele. Vær på vagt, hvis du er!

Er du i tvivl om, hvordan du forfatter den gode kontrakt, kan du med fordel downloade vores gratis ebog Den gode kontrakt.

Gode råd til kontraktforhandlinger

Bonus råd: Sådan får du lukket dine kontraktforhandlinger!

Når du først har fået styr på kontrakten, skal du sørge for at få den underskrevet hurtigst muligt. Nogle gange kommer modparten i tvivl, pludselig går en medarbejder på ferie, og så er alt glemt. Få den lukket hurtigst muligt med effektiv og digital kontrakthåndtering.

Med posten tager det en krig, faxen står og samler støv og den normale proces med at printe, underskrive, sende, printe, underskrive, scanne og sende er ligeledes for drøvtyggere. Med Contractbook kan du forhandle og underskrive digitalt. Notifikationerne giver dig det fulde overblik over kontraktens status og minder jer om at få den underskrevet. Kontrakter udformet og underskrevet på Contractbook bliver i 75 % af tilfældene underskrevet i løbet af 24 timer.

Hvis du ønsker at vide mere om effektiv kontrakthåndtering, kan du booke en demo nedenfor. Så lære vi dig, hvordan du kan udforme, underskrive og opbevare alle dine juridiske dokumenter ét sikkert og digitalt sted.

Effective Contract Management
for Modern Businesses

Create, sign and store all your legal documents in one, safe place.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Keep Reading

View All Posts