Her får du en kort introduktion og en skabelon til en samtykkeerklæring samt den juridiske forståelse af samtykke vedrørende persondataret og markedsføring.

Tilbud! Få styr på dine juridiske dokumenter med Contractbook.
Tryk her og få 30 dage gratis.

Hvad er en samtykkeerklæring?

At give samtykke betyder i juridiske sammenhæng at give sin tilladelse til noget. Nogle anmodninger kræver nemlig, at man indhenter en officiel erklæring, hvor en person erklærer sig indforstået med anmodningen. De kaldes samtykkeerklæringer. Det kan være, at en virksomhed skal bruge en samtykkeerklæring, for at kunne bestille en potentiel medarbejders straffeattest. Eksempelvis inden man indgår en ansættelseskontrakt. Ofte bruges samtykkeerklæringer også, hvis en virksomhed ønsker at bruge en ansats billede i marketingsøjemed. Derfor indgår der typisk en samtykkeerklæring i blandt de mest gængse HR-kontrakter.

I juridisk forstand taler man også om informeret samtykke. Det betyder, at en person er blevet informeret om mulige konsekvenser og risici forbundet med at afgive samtykket. Dermed bliver personen også juridisk ansvarlig for sin beslutning. Dette begreb bruges ofte i sundhedsvæsenet, men er under alle omstændigheder en forudsætning for et godt og tillidsfuldt samarbejde. En samtykkeerklæring kan således godt blive erklæret ugyldigt, hvis den reelt ikke er dækkende for det, samtykket gælder over.


 

Skabelon til samtykkeerklæring

Samtykkeerklæring og GDPR

EU’s nye Persondataforordning har fået meget opmærksomhed for de nye regler om samtykke og en , som er væsentligt skrappere end i Persondataloven. Man kan stadig bruge samtykke via en samtykkeeklæring som juridisk hjemmel til at behandle persondata. Forordningen skriver dog, at et samtykke skal gives frivilligt og aktivt. Det skal også både være legitimt, specifikt, informeret og utvetydigt. Samtykke kan i øvrigt være omfattet af dokumentationskrav - eksempelvis til en samtykkeerklæring.

Først og fremmest skal man informere den registrerede om sin identitet samt både formålet og varigheden af behandlingen, når man indhenter et samtykke til at behandle persondata via en samtykkeerklæring. Samtidig skal den registrerede vide, hvordan man tilbagetrækker samtykket (husk, at det skal være lige så nemt at trække samtykket tilbage som at give det). Slutteligt skal den registrerede vide, hvor man kan klage, hvis man mener, at ens rettigheder er blevet overtrådt. I Danmark varetages sådanne klager af Datatilsynet.

Frit og aktivt: Du må ikke tvinge en person til at afgive samtykke, og du kan heller ikke indhente samtykke ved hjælp af stiltiende accept. Det har den konsekvens, at du ikke må bruge førafkrydsede felter til at indhente samtykke.

Legitimt: Du skal beskrive formålet med at indhente de personlige oplysninger, og hvis der er flere formål, skal de alle sammen fremgå. Du skal desuden være opmærksom på, at formålet skal være lovligt. Du kan altså ikke udføre ulovligheder, bare fordi en anden person har samtykket til det.

Informeret og utvetydigt: Du kan heller ikke gemme afsnit om samtykke midt inde i en alenlang handelsbetingelse. Det skal fremstå klart og tydeligt, når du indhenter samtykke. Derfor skal man også skrive i et letforståeligt sprog. Den registrerede skal desuden kende til eventuelle risici. Derfor kan det være en god idé at have en kort og præcis samtykkeerklæring, hvor intet er fordækt eller forvirrende. Det er under alle omstændigheder den bedste måde, hvis man vil være på den sikre side.

Samtykke og markedsføringsloven

For at man som virksomhed kan henvende sig til en forbruger for at sælge en varer og markedsføre sig, skal man have forbrugerens godkendelse, altså samtykke. Det vil sige, at man ikke bare kan henvende sig per e-mail og telefon med markedsføring og tilbud, før man har fået lov. Man kan i øvrigt heller ikke få en fuldmagt med godkendelse til markedsføring ifølge markedsføringsloven.

Når man indhenter samtykke til at markedsføre sig, er der ligeledes nogle krav: Man skal være klar og tydelig i sproget. Man må altså heller ikke her skjule samtykket i andre vilkår. Forbrugeren skal aktivt sige ja og forbrugeren skal kende navnet på den virksomhed, som gerne vil kontakte vedkommende. Desuden skal man som virksomhed oplyse, hvordan man kontakter forbrugeren. Er det via mail, SMS eller ringer man?

 

Effektiv kontrakthåndtering til moderne virksomheder

Udform, underskriv og opbevar dine kontrakter
sikkert og digitalt, ét sted.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Ansvarsfraskrivelse: Denne oversigt er kun til orienteringsformål og kan ikke henregnes som juridisk rådgivning